BEDEN EĞİTİMİ SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü; Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD ve Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABD’da; 1 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor, 5 Yardımcı Doçent Doktor, 4 Öğretim Görevlisi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD ‘da 2 Yrd.Doç, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi  olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde halen 100 bayan, 158 erkek olmak üzere 258 öğrenci öğrenim görmektedir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler ilköğretim ve orta dereceli okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği yapmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı ve turizm sektörünün değişik alanlarında görev almaktadırlar.

Beden Eğitimi Programının Misyonu:
Evrensel değerler ışığında bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı,insan haklarına saygılı, bilim ve teknolojiden yararlanarak özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir beden eğitimi ve spor eğitimi vermek, spor ve spor kültürünü yerleştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sevdirmeyi hedeflemiş bireyler yetiştirmek ve bu niteliklerde yetiştirilen bireyleri toplum yararına sunmak.

Beden Eğitimi Programının Vizyonu:
Yaptığı çalışmalar ve mezun ettiği/edeceği öğrenciler aracılığı ile ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma kalitesini yükseltmek, fiziksel olarak eğitilmiş bireyler ve dolayısı ile bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ABDSporda Psiko-Sosyal Alanlar ABD
Prof. Dr. Hatice ÇAMLIYER (A.B.D. Bşk.)Doç. Dr. Serdar TOK (A.B.D. Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇAM Yrd. Doç. Dr. Nevzat MUTLUTÜRK
Yrd.Doç. Dr. Gökhan ÇOBANOĞLUYrd. Doç. Dr. Nilgün VURGUN
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇAMLIYERYrd. Doç. Dr. Aylin ZEKİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mümine SOYTÜRKYrd. Doç. Dr. Nihal DAL
Öğr. Gör. Dilek ÖNERÖğr. Gör. M. Ercüment ALTUĞGİL
Öğr. Gör. Cem GÖRGÜLArş. Gör. Naci KALKAN
Öğr. Gör. Serap KUZUCUK 
Arş. Gör. Dr. Mehmet ASMA 
Arş. Gör. Diyar KAYA SAYLAM

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı Türkçe-İngilizce Ders İçerikleri

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik